Środa Popielcowa – parę myśli - ks. Rafał

Środa Popielcowa – parę myśli

Nawrócenie

Nawróćcie się (Jl 2,12) – mówi Bóg. Nawrócenie dokonuje się w sercu człowieka, w jego sposobie myślenia. Zmiana myślenia i odczuwania, a tym samym postaw człowieka na te, które podobają się Bogu, jest znakiem powrotu do Niego. Nawracanie się to powracanie do Pana. W ludzkim sercu musi dokonać się moralne przebudzenie. Nawrócenia potrzebują ci, którzy nie dokonują wyborów zgodnych z wiarą, lecz ulegają złym wpływom.
Nawrócenie jest działaniem radykalnym, „rozdarciem serca”, bolesnym wyborem, bo wiąże się ze stratą tego, co nas do tej chwili od Boga oddalało. Rozdzierajcie jednak wasze serca,
a nie szaty! (Jl 2,13). Nasze nawrócenie powinno mieć przede wszystkim charakter wewnętrzny, nie zaś zewnętrzny. Rozdzierajcie serca, to znaczy wyrwijcie z siebie wszystko, co sprzeciwia się Panu.On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki
w łaskawości, a lituje się na widok niedoli (Jl 2,13). Postawy, do których przyjęcia jesteśmy zachęcani, to łaskawość i miłosierdzie. Czym jest łaskawość? To wielkoduszność, wspaniałomyślność, dobroć, życzliwość. Miłosierny zaś jest człowiekiem współczującym. Kiedy stajemy się łaskawi i miłosierni, wówczas przeżyliśmy rzeczywiste nawrócenie.

Jałmużna

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli (Mt 6,1). Uczynki pobożne są dobrymi uczynkami. Nie powinno się ich czynić na pokaz, bo w czynieniu dobra ważna jest intencja. Udzielajmy innym wsparcia, ponieważ go potrzebują, a nie dlatego, by inni wyrażali podziw dla naszej dobroci i hojności. W centrum naszego działania stawiajmy nie siebie, jako pomagających, lecz tych, którzy potrzebują miłosierdzia. Taka postawa będzie zachętą dla innych do niesienia bezinteresownej pomocy. Dla nas nagrodą jest spojrzenie Ojca, który jest w niebie (Mt 6,1).
Jeśli dajemy jałmużnę, by dobrze o nas mówiono, jesteśmy obłudnikami. Nie zależy nam na dobru człowieka, któremu dajemy. Nie jesteśmy skoncentrowani na tym, aby Bóg był uwielbiony przez nasze czyny. Czyny na pokaz są działaniem na własną korzyść. Są obliczone na poklask i pochwałę ze strony patrzących. Przez takie zachowanie odbieramy naszym uczynkom ich zasadniczą wartość.

Modlitwa

Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu (Mt 6,6). Modlić się, to stawać przed Bogiem. Na modlitwie zwracamy się wyłącznie do Niego. Aby dobrze się modlić, trzeba wycofać się ze świata w głąb naszego serca. Ono jest „izdebką”, do której żadne zewnętrzne sprawy nie powinny mieć dostępu. Głęboka i prawdziwa więź z Ojcem, który jest w ukryciu dodaje wartości naszej modlitwie. Czy moja modlitwa jest stanem doświadczania głębokiej więzi z Bogiem? Czy modlę się systematycznie? Na początku Wielkiego Postu należy usilnie prosić Boga o głębokie pragnienie modlitwy.

Post

Podczas postu nie bądźmy smutni, przygnębieni, ponurzy, mówi Jezus. Nie powinniśmy obnosić się z tym, jak bardzo się poświęcamy. To zachowanie obłudne i obliczone na pozyskanie podziwu otoczenia. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu (Mt 6,17–18). Post człowieka jest dla Boga. Namaszczenie głowy było symbolem przyjaźni człowieka z Bogiem. Namaszczając głowę, człowiek przyjmował na siebie Boże błogosławieństwo i opiekę. Namaścić głowę olejkiem, to przyjąć napełnienie radością. Przyjmujemy Bożego Ducha i otwieramy się na przemianę serca czynioną przez Niego. To jest znak wskazujący na Bożą obecność w człowieku.
W jaki sposób zamierzamy pokazać Bogu, że pościmy z radością w sercu, że naprawdę zdążamy w kierunku duchowej przemiany i to Jemu chcemy się podobać?

Upodobnienie do Chrystusa

Nasze nawrócenie w rozpoczynającym się okresie Wielkiego Postu może dokonać się przez modlitwę, post i jałmużnę. One sprawiają najgłębszą przemianę ludzkiego serca, ponieważ najpełniej zbliżają nas i upodabniają do Chrystusa cierpiącego za nas rany.

 

 

 

Kalendarz Świętych

Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

POLECAMY

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro@cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin@cocgdansk.pl