Cele statutowe i sposoby ich realizacji przez Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia

1. Centrum Ochotników Cierpienia realizuje charyzmatyczną wizję księdza prałata Luigi Novarese, według której cierpienie złożone w ofierze przez człowieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go apostołem, to znaczy przykładem i proroczym znakiem pomagającym odkryć wartość wszelkich form cierpienia obecnych w ludzkim życiu.
Celem Centrum jest kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej.
2. Celem jest także prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:

 • szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
 • podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji i zatrudnienia,
 • przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w ich środowisku,
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty, sportu, kultury i wychowania oraz promocji i ochrony zdrowia,
 • nawiązywanie, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami integrującej się Europy, w szczególności pomiędzy środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie wiedzy w tym zakresie,
 • promocję i organizację wolontariatu.

3. COC realizuje swoje cele poprzez przeprowadzanie ćwiczeń duchowych (rekolekcje), organizowanie konferencji studyjnych, prelekcje, seminaria, zjazdy i pielgrzymki, prowadzenie działalności formacyjnej a także w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych,
 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
 • niesienie pomocy moralnej, materialnej i prawnej osobom niepełnosprawnym,
 • organizowanie obozów, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,
 • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek pomocy i rehabilitacji,
 • organizacje szkoleń, kursów,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Centrum może być członkiem.
 • poszukiwanie środków finansowych na wyznaczone cele, pisanie programów,
 • prowadzenie badań i analiz dla potrzeb prowadzonej działalności statutowej.

4. COC realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez działalność rozległej i rozbudowanej sieci małych grup (”grup przewodnich”) nie będących oddziałami terenowymi Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Kalendarz Świętych

Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

POLECAMY

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl