XXX Światowy Dzień Chorego

 Uroczystości Dnia Chorego w Sopocie

            30-ty Światowy Dzień Chorego obchodzony był przez członków Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej 13 lutego w kościele ‘Gwiazda Morza’ w Sopocie.

             Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Biskup Zbigniew Zieliński w asyście Asystenta Kościelnego COC ks. prałata Stanisława Łady, dyrektora Caritas ks. Janusza Steca i wicedyrektora  Caritas ks. Andrzeja Wieckiego.

          W imieniu wszystkich zgromadzonych na mszy św. osób wiceprezes Rady COC Grażyna Laudańska powitała wszystkich kapłanów, a szczególną prośbę skierowała do ks. Biskupa: ‘Proszę, Ekscelencjo, o ofiarowanie tej mszy św. za wszystkich chorych, niepełnosprawnych, kapelanów oraz za opiekunów i wolontariuszy. Proszę o zawierzenie ich Maryi i Matce Miłosierdzia i Uzdrowienia Chorych i wygłoszenie Słowa Bożego i ojcowskie błogosławieństwo’.

               W czasie homilii ks. Biskup przypomniał motto 30-tego Światowego Dnia Chorego ‘Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny’ i wyjaśnił znaczenie tych słów Jezusa w odniesieniu do osób chorych. Najważniejsze dla osób cierpiących jest znalezienie sensu swego cierpienia i przyjęcie go w swym życiu jako błogosławieństwo. Dalej jest już tylko radość i miłość miłosierna wobec drugiego człowieka, zwłaszcza też doświadczonego przez chorobę   

               Po zakończonej Eucharystii pani Barbara Świątek przedstawiła wyróżnienia, które corocznie w tym dniu przyznaje Rada COC swoim członkom.

Wyróżnienie’ Długoletni członek duszpasterstwa osób niepełnosprawnych’ otrzymały następujące osoby:

pani Apolonia Winiarska, pani Regina Lont i pan Maciej Gogoc.

             Rada COC przyznała wyróżnienie ‘Młody wolontariusz COC’ . Otrzymał je Robert Glinkowski. W Stowarzyszeniu jest od 2009 roku i nieustannie uczestniczy we wszelkich wyjazdach i spotkaniach integracyjnych osób niepełnosprawnych. Utrzymuje również kontakty osobiste z uczestnikami turnusów, na których opiekuje się bardzo niesprawnymi osobami na wózkach. Mimo nauki- jest studentem VI roku Teologii Akademii Katolickiej w Warszawie- zawsze znajdzie czas dla osoby niepełnosprawnej.

Piękne figurki aniołów wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej’ Sprawni inaczej’ wręczył osobom wyróżnionym ks. Biskup.

           Bardzo ważne dla osób pomagającym osobom chorym i niepełnosprawnym jest wyróżnienie ‘Wzorowy wolontariusz’.

Tę osobę przedstawił prezes Rady COC pan Zdzisław Waszkiewicz. Podkreślił Jej wielką otwartość na potrzeby drugiego człowieka, ofiarne służenie wszechstronną pomocą.

Wzorowym wolontariuszem roku została pani Barbara Świątek. Od 1997 roku jest obecna wraz ze swoim niepełnosprawnym synem w duszpasterstwie,  a później w COC. Potrafi opiekując się swoim synem widzieć obok siebie innych potrzebujących pomocy. Jej wizytówką jest nieustannie goszczący na twarzy serdeczny uśmiech, który przełamuje wszelkie przeszkody i ułatwia dotarcie do osoby cierpiącej.

            W imieniu osób  chorych i niepełnosprawnych Maria Biernat podziękowała ks. biskupowi za ofiarowanie tej Eucharystii w ich intencji i za ważne  przesłanie zawarte w homilii.

Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności skierowała do duszpasterza osób chorych i Asystenta Kościelnego ks. prałata Stanisława Łady. Dziękując za nieustającą obecność w życiu osób cierpiących i troskę o ich zdrowie duchowe zapewniła o wsparciu modlitewnym na trudnej drodze służby drugiemu człowiekowi.

        Podziękowanie należy się również grupie modlitewnej z Przymorza, która przygotowała oprawę liturgiczną mszy św. i połączonym zespołom muzycznym z Pruszcza Gdańskiego-Adonai i Diakonia Solideo- , które zapewniły oprawę muzyczną.

               Uroczystą Eucharystię zakończyło ojcowskie błogosławieństwo Jego Ekselencji ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego i wspólne odśpiewanie hymnu Centrum Ochotników Cierpienia ‘Pozwól mi uwierzyć, Panie’

        Maria Biernat

(Zdjęcia po naciśnięciu w poniższy link)

XXX Światowy Dzień Chorego

 

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl