ŚWIADECTWO I WSPOMNIENIE – BYLIŚMY TAM, Z NIM I DLA NIEGO.

 Alleluja !  Chwała Panu ! Mamy nowego biskupa pomocniczego. Dnia 20 sierpnia 2022 roku, w Archikatedrze Oliwskiej, uczestniczyliśmy w przepięknej, doniosłej uroczystości przyjęcia sakry biskupiej przez ks. dr Piotra Przyborka. Jego osoba jest nam szczególnie bliska.  Duch Święty wybrał , a Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej kapłana pełnego pokory, życzliwości i miłości do każdego człowieka , a nade wszystko całkowicie oddanego Bogu .

            Drogi Pana są niezbadane. 25 lat temu Pan postawił na naszej drodze dwóch młodych kleryków przygotowujących się do kapłaństwa,  Piotra Przyborka i  śp. Andrzeja Rakowskiego . Wspólne, 14 dniowe pielgrzymowanie z osobami niepełnosprawnymi do Rzymu, zorganizowane przez śp. drogiego nam ks. Janusza Malskiego , na uroczystości 50-lecia CVS , już wtedy pokazało wielkie zaangażowanie w pomoc innym osobom. Spotkanie z Ojcem Świętym JP II, które miało miejsce 3 września 1997r., i otrzymane błogosławieństwo z Jego świętych rąk ,  dało owoce w pracy duszpasterskiej ks. Piotra aż do dziś.

Na Placu Św. Piotra, w oczekiwaniu na przybycie JP II , nasza grupa głośno śpiewała  ".....zobaczcie jak wielką miłością obdarzył nas Bóg , byśmy dziećmi Jego mogli być..."  Biskup Piotr, na drogę posługiwania przyjął zawołanie " jesteśmy dziećmi bożymi".....

            Kleryk Piotr Przyborek , później ksiądz Piotr Przyborek zawsze był blisko osób chorych i z niepełnosprawnością . W latach 2012 - 2014 był opiekunem duchowym grupy modlitewnej COC przy parafii św. Jana z Kęt w Rumii - Janowie. Dzięki Niemu poznawaliśmy tajemnice Słowa Bożego , ale też wspólnie radowaliśmy się przy małej czarnej. Zawsze uśmiechnięty, przystępny, gotowy w każdej chwili , o każdej porze dnia i nocy nieść pomoc.  Dobrze zna charyzmat Centrum Ochotników Cierpienia i jest otwarty na problemy chorych i niepełnosprawnych. Radujemy się bardzo , że Duch Święty wybrał na biskupa prawdziwego świadka  Chrystusa , który całym swoim dotychczasowym życiem głosi Ewangelię. My osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami i opiekunami obiecujemy wspierać modlitwą dalszą posługę duszpasterską Biskupa Piotra Przyborka.

             Na zakończenie uroczystości Święceń biskupich, Biskup Piotr zwrócił się do obecnych członków COC z serdecznymi pozdrowieniami.

Z ulubionym zawołaniem Biskupa , Alleluja !!!

Grażyna i Marian Trawiccy

 

 (Zdjęcia po naciśnięciu w poniższy link)

2022 ingres bpa Piotra Przyborka

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl