Rekolekcje w Sobieszewie 19-22.09.2022

W dniach 19-22 września 2022 r. odbyły się rekolekcje dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej. Rekolekcje głosił ks. prałat Stanisław Łada - duszpasterz osób niepełnosprawnych Archidiecezji Gdańskiej.

Rekolekcje rozpoczęły się modlitwą różańcową z rozważaniami oraz Mszą Świętą w kaplicy Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którą sprawował nasz duszpasterz, mieliśmy tę łaskę aby wspólnie z siostrami modlić się podczas sprawowanej Liturgii. Tematem pierwszego czytania były pouczenia o życiu społecznym, natomiast w odczytanej Ewangelii usłyszeliśmy przypowieść o lampie. W nauce rekolekcyjnej ks. prałat przywitał siostry i streścił nam historię kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Morza, wspólnoty sióstr i miejsca, w którym siostry modlą się i posługują.

20 września 2022 r. we wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon (prezbitera), Pawła Chong Hasan i Towarzyszy, podczas Liturgii Słowa Mszy Świętej usłyszeliśmy pierwsze czytanie z ks. Przysłów o pouczeniach mądrości oraz Ewangelię o krewnych Chrystusa. Po Mszy Świętej mogliśmy przystąpić do sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 15:00 wspólnie modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego w kaplicy, po modlitwie wysłuchaliśmy konferencji ks. prałata Stanisława Łady.

Tematyka konferencji dotyczyła wartości i uwarunkowań spowiedzi św. W kluczu pięciu warunków dobrej spowiedzi świętej, usłyszeliśmy m. in. o grzechu, który popełniony rani Pana Boga, grzesznika, wspólnotę i szerzej - ludzkość oraz o mocy przebaczenia, które otrzymane w konfesjonale, naprawia dzięki Łasce Bożej to co zniszczył grzech. Kolejnym Tematem była kwestia grzechów cudzych, które zaciągamy gdy przyjmujemy nieodpowiednią postawę wobec grzechu, który popełnia nasz bliźni. Nauką dla nas było poruszenie kwestii niepohamowania języka i obmowy drugiego człowieka, uparte trwanie w grzechu ciężkim, brak przebaczenia zranień, zilustrowane przykładem przebaczenia ks. kard. Pella oraz świadectwami braku przebaczenia krzywdzicielom, przebaczenia, które może uwolnić nasze serce. Wielkim przykładem przebaczenia było przypomnienie nam odwiedzin Ojca Świętego Jana Pawła II w więzieniu zamachowca Ali Agca, który nie okazał żalu za popełnione zło, przykład okazanego wówczas miłosierdzia został nam zobrazowany piękną, podniosłą, jednocześnie trudną w doświadczeniu poezją. Nauczyliśmy się nie wracać do zranień z przeszłości, na wzór Pana Boga, który przebacza nam i nie wraca do naszych grzechów oraz nie dyskutować z pokusą, która może stać się szczeliną prowadzącą do upadku. Kolejnym przykładem św. Jana Pawła II była częsta spowiedź Ojca Świętego oraz Jego wrażliwość sumienia. Zwieńczenie nauki stanowiło przypomnienie o mocy miłości z jaką działa Pan Bóg gdy przystępujemy do spowiedzi świętej. Konferencja zachęciła nas do częstszego i regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz pomogła w głębszym i pełniejszym przygotowaniu się do sakramentu i wypełnieniu jego warunków. Ksiądz prałat Stanisław Łada zauważył, że współcześnie wielu wiernych poszukuje stałych spowiedników. Na zakończenie pomodliliśmy się za tych którzy nas skrzywdzili i za tych, których my skrzywdziliśmy oraz za naszych spowiedników. W pamięci pozostały nam praktyczne rady dotyczące praktykowania wiary np. gdy nie potrafimy przebaczyć człowiekowi, który wyrządził nam krzywdę, wówczas należy wyspowiadać się oraz pomodlić za taką osobę. Usłyszana nauka głęboko zapisała się w naszych sercach i pomogła nam zbliżyć się do Pana Boga.

21 września 2022 r. rozpoczęliśmy nowy dzień rekolekcji śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w kaplicy sióstr Franciszkanek, po czym przystąpiliśmy do uczestnictwa we Mszy Świętej z homilią, w której ksiądz prałat przedstawił nam w nawiązaniu do usłyszanej Liturgii Słowa, na ciekawych, życiowych przykładach różne formy powołania i sposoby ich realizacji oraz niektóre przeszkody na drodze do ich realizacji. Tego dnia wspominaliśmy św. Mateusza (Ewangelistę). Pierwsze czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan odnosiło się do Chrystusa powołującego apostołów, natomiast odczytana Ewangelia opisywała powołanie św. Mateusza.

Po Mszy Świętej była okazja do spowiedzi świętej.

Kolejnymi punktami dnia były wspólne modlitwy: Anioł Pański i Różaniec z rozważaniami oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy.

Tego dnia po południu spotkaliśmy się z siostrą Idą Burzyk w w domu św. Ojca Pio, w którym siostra opowiedziała nam o wspólnocie sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ich posłudze wśród niewidomych dzieci oraz historii powstanie przedszkola dla dzieci niewidomych w Sobieszewie. Z opowiadania siostry Idy dowiedzieliśmy się o pielgrzymce rodziców chorych dzieci do ojca Pio i o cudach z tym związanych, które przyczyniły się do powstania ośrodka.

Na zakończenie tego dnia rekolekcji uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu z indywidualnym błogosławieństwem.

22 września 2022 r. był dniem zakończenia rekolekcji. Po przeżytej Mszy Świętej i modlitwach wspólnych dla każdego dnia rekolekcji, spotkaliśmy się w domu św. Łucji na podsumowaniu rekolekcji. Wysłuchaliśmy serdecznego i budującego nas podsumowania wygłoszonego przez siostrę przełożoną Symeonę Markowską ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i równie umacniającego nas podsumowania wygłoszonego przez ks. prałata Stanisława Ładę.

Każdego dnia rekolekcji mogliśmy uczestniczyć w spotkaniach rekreacyjnych i integracyjnych takich jak “Pogodne wieczory”, w których śpiewaliśmy wspólnie piosenki, żartowaliśmy i cieszyliśmy się sobą nawzajem. Dodatkowo organizowane były różne zabawy i konkursy.

Każdego dnia rekolekcji śpiewaliśmy Apel Jasnogórski oraz hymn Stowarzyszenia COC.

W czasie rekolekcji mieliśmy zapewnione śniadania, obiady i kolację przygotowywane w kuchni ośrodka. Byliśmy rozpieszczani przez personel kuchni wykwintnymi, zdrowymi, ładnie podanymi potrawami i bufetem. Swoją wdzięczność okazaliśmy podziękowaniami i wpisem do księgi pamiątkowej i listem z podziękowaniem wysłanym do zarządu.

Wracając z rekolekcji zabraliśmy ze sobą wspaniałe doświadczenie wspólnoty, ciesząc się, że niedługo znów się spotkamy.

 

(Zdjęcia po naciśnięciu w poniższy link)

Rekolekcje w Sobieszewie 19-22.09.2022

 

 

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl