Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji niż go zastała

CVS modli się o pokój

czerwiec 2023

 

Wołanie o pokój jest często uciszane. Ucisza je nienawiść, która narasta podczas walki.

Ale wołanie o pokój nie może być uciszone: wznosi się z serc matek, jest wypisane na twarzach uchodźców, uciekających rodzin, rannych lub umierających. To ciche wołanie wznosi się do Nieba. Nie zna magicznych recept na wyjście z konfliktu, ale ma święte prawo prosić o pokój w imię cierpienia, którego doświadczył i zasługuje na wysłuchanie. Zasługuje na to, by wszyscy, począwszy od rządzących, pochylili się i wysłuchali go z powagą i szacunkiem. Wołanie o pokój wyraża ból i grozę wojny, matki wszelkiego ubóstwa.

"Każda wojna pozostawia świat w gorszym stanie niż go zastała". (Enc. Fratelli tutti, 261). W tym mrocznym scenariuszu pozostaje Boży plan, który jest "planem pokoju, a nie nieszczęścia" (por. Jr 29, 11). Tutaj rozbrzmiewa głos pozbawionych głosu; tutaj opiera się nadzieja maluczkich i ubogich: w Bogu, któremu na imię Pokój.

Nie dajmy się zarazić przewrotną logiką wojny; nie wpadajmy w pułapkę nienawiści do wroga. Przywróćmy pokój do serca naszej wizji przyszłości.

 

Pierwsza tajemnica. Wołanie o pokój wznosi się z serc matek.

"Nasze kobiety są odważne, powiedział bp Oleksandr Yazlovetskiy, przewodniczący Caritas-Spes. Od początku wojny z wielką odwagą i siłą stawiają czoła temu trudnemu czasowi, którego doświadczamy w kraju. Ale cierpią i naprawdę przypominają Matkę Bożą, która stała u stóp Krzyża". "Odprawiam pogrzeby - mówi biskup - i mogę powiedzieć, że ludzie, którzy najbardziej płaczą i cierpią, to matki.

Matki rosyjskich żołnierzy, matki ukraińskich żołnierzy, matki wszystkich synów na wojnie: to matki zmarłych synów”.

Święta Maryjo, Matko matek, módl się za nimi.

 

Druga tajemnica. Wezwanie do pokoju jest wypisane na twarzach uchodźców.

Z modlitwy papieża Franciszka za uchodźców:

Boże miłosierdzia, modlimy się do Ciebie za wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy zmarli po opuszczeniu swojej ziemi w poszukiwaniu lepszego życia. Chociaż wiele z ich grobów nie ma imion, przez Ciebie każdy z nich jest znany, kochany i ceniony. Niech nigdy nie zostaną przez nas zapomniani.

Powierzamy Ci wszystkich tych, którzy odbyli tę podróż, znosząc strach, niepewność i upokorzenie, aby dotrzeć do miejsca bezpieczeństwa i nadziei. Jak nie opuściłeś swojego Syna, tak teraz bądź blisko swoich synów i córek poprzez naszą czułość i ochronę.

Boże miłosierdzia i Ojcze wszystkich, obudź nas ze snu obojętności, otwórz nasze oczy na ich cierpienie i wybaw nas od nieczułości, owocu światowego dobrobytu i zamknięcia się w sobie. Zainspiruj nas wszystkich, narody, społeczności i jednostki, abyśmy uznali, że ci, którzy docierają do naszych brzegów, są naszymi braćmi i siostrami.

Święta Maryjo, Matko uchodźców, módl się za nimi.

 

Trzecia tajemnica. Wezwanie do pokoju jest w sercach uciekających rodzin.

Józef, Maryja i Jezus doświadczają dramatycznego stanu uciekających rodzin, naznaczonych strachem, niepewnością i trudnościami. W naszych czasach miliony rodzin mogą rozpoznać siebie w tej smutnej rzeczywistości. Niemal każdego dnia telewizja i gazety donoszą o ludziach uciekających przed głodem, wojną, innymi poważnymi zagrożeniami, w poszukiwaniu bezpieczeństwa i godnego życia dla siebie i swoich rodzin. Wpatrując się w Świętą Rodzinę z Nazaretu, zmuszoną do stania się uchodźcami, myślimy o dramacie tych migrantów i uchodźców, którzy są ofiarami odrzucenia i wyzysku.

Jezus chciał należeć do rodziny, która doświadczyła tych trudności, aby nikt nie czuł się wykluczony z pełnej miłości bliskości Boga. Ucieczka do Egiptu z powodu gróźb Heroda pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek jest w niebezpieczeństwie, gdzie człowiek cierpi, gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia; ale jest też tam, gdzie człowiek marzy, ma nadzieję na powrót do ojczyzny w wolności, planuje i wybiera dla swojego życia i godności siebie i swojej rodziny.

Święta Maryjo, Matko uciekających rodzin, módl się za nimi.

 

Czwarta tajemnica. Wołanie o pokój jest wypisana na twarzy zranionego.

Książę Pokoju, Zmartwychwstały Jezu, spójrz łaskawie na całą ludzkość.

Tylko od Ciebie oczekuje ona pomocy i pocieszenia dla swoich ran.

Jak za dni Twej ziemskiej wędrówki,

Ty zawsze faworyzujesz maluczkich, pokornych, bolejących;

zawsze wychodzisz na poszukiwanie grzeszników.

Spraw, aby wszyscy Cię wzywali i znaleźli, aby w Tobie mieli drogę, prawdę i życie.

Zachowaj nam Twój pokój, Baranku ofiarowany dla naszego zbawienia:

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem!

Wzmocnij wolę wszystkich, aby pokonać bariery, które dzielą,

aby w imię Twoje narody się zjednoczyły i zatriumfowały serca,

w rodzinach, na świecie, pokój, Twój pokój. Amen.

Święta Maryjo, Matko wszystkich rannych, módl się za nimi.

 

Piąta tajemnica. Wołanie o pokój wypisane jest na twarzy umierającego.

Panie historii, Boże życia, polecamy Ci naszych poległych

i wszystkie ofiary wojen i przemocy

które wciąż krwawią nasze ludzkie ręce.

Strzeż ich życia, które jest teraz w Twoim łonie wieczności,

i spraw, aby już nigdy żadne ludzkie życie nie zostało zdeptane i unicestwione przez wojnę.

Strzeż, Ojcze, naszych braci poległych na wojnie

ale poległych w Twoich wielkich ramionach, gdzie jest prawdziwy Pokój,

o który walczyli i który prosimy Cię, abyś wylał na ludzkość. Amen.

Święta Maryjo, Matko umierających, módl się za nimi.

 

Módlmy się:

Ojcze, który kochasz życie, w zmartwychwstaniu Twojego Syna Jezusa odnowiłeś ludzkość i całe stworzenie, i zechciałeś przynieść im swój pokój jako pierwszy dar: spójrz ze współczuciem na ludzkość rozdartą wojną; zachowaj stworzenia nieba, ziemi i morza, dzieło Twoich rąk, zagrożone zniszczeniem pośród bezprecedensowego cierpienia, i spraw, aby za wstawiennictwem Świętej Maryi tylko pokój mógł kierować losami ludów i narodów. Amen.

Stowarzyszenie
CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA
Archidiecezji Gdańskiej
Ul. Wojska Polskiego 37, 83-000 Pruszcz Gdański

www.cocgdansk.pl   e-mail: biuro(a)cocgdansk.pl 
BANK SPÓŁDZIELCZY PRUSZCZ GDAŃSKI
40 8335 0003 0118 0253 2000 0001
Administracja strony: admin(a)cocgdansk.pl